Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Εξαγωγές δοντιών στα πλαίσια της ορθοδοντικής θεραπείας
Εξαγωγές δοντιών στα πλαίσια της ορθοδοντικής θεραπείαςΣε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η εξαγωγή δοντιών;

Οι εξαγωγές μονίμων δοντιών (εξαιρουμένων των φρονιμιτών) κρίνονται απαραίτητες κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο απαραίτητος χώρος για την για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών είναι σημαντικά περισσότερος από τον διαθέσιμο και αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις όπου είτε το μέγεθος των δοντιών είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος της γνάθου ή όπου το μέγεθος της γνάθου (σε μήκος και σε πλάτος) είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μέγεθος των δοντιών και δεν μπορεί να διευρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα χωρέσει.
Η πρόβλεψη του χώρου γίνεται πριν από την έναρξη της θεραπείας στο στάδιο της διάγνωσης σε γύψινα εκμαγεία μελέτης αντίγραφα του στόματος του ασθενούς και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ακτινογραφικής ανάλυσης.
Ακόμη, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σκελετική ορθοδοντική ανωμαλία και η ανάπτυξη της μόνιμης οδοντοφυΐας έχει ολοκληρωθεί συχνά αποφασίζεται η εξαγωγή δοντιών ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τις ορθοδοντικές μετακινήσεις προκείμενου να συγκαλυφθεί το πρόβλημα σε εύλογης διάρκειας θεραπεία με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς χωρίς να χρειάζεται συνδυασμός τους με ορθογναθική χειρουργική επέμβαση.