Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Ορθοδοντική ενηλίκων
Ορθοδοντική ενηλίκων
Η διαδικασία της ορθοδοντικής θεραπείας στους ενήλικες θεωρείται πιο δύσκολη;

Στο παρελθόν κυριαρχούσε στο γενικό πληθυσμό, η εσφαλμένη αντίληψη, ότι η ορθοδοντική θεραπεία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία σε ενήλικες. Σήμερα, γίνεται πλέον όλο και περισσότερο γνωστό, ότι κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Βέβαια, στους ενήλικες ορθοδοντικούς ασθενείς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά γράμμα, ώστε το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας να είναι το επιθυμητό. Σε κάθε περίπτωση, η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της στοματικής υγείας και της αισθητικής των δοντιών και του προσώπου, χωρίς η ηλικία να αποτελεί απολύτως δεσμευτικό και απαγορευτικό παράγοντα. Όμως, στους ενήλικες ασθενείς οι μεταβολές των ιστών συντελούνται με βραδύτερο ρυθμό και κατά συνέπεια απαιτούνται ήπιες δυνάμεις και συνήθως μακρά χρονικά διαστήματα για τη μετακίνηση των δοντιών και στη συνέχεια τη διατήρηση τους στη νέα διορθωμένη θέση τους. Εξ’ άλλου, τα σκελετικά ορθοδοντικά προβλήματα των ενηλίκων μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με τη συνδυασμένη εφαρμογή ορθοδοντικών μηχανισμών και ορθογναθικής χειρουργικής των γνάθων. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, τα προβλήματα αυτά μπορούν να συγκαλυφθούν μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων ορθοδοντικών μετακινήσεων σε χώρους που δημιουργούνται με εξαγωγές δοντιών. Επιπλέον, αν και κατά τεκμήριο η συνεργασία και η συμμόρφωση των ενηλίκων στις επιταγές της ορθοδοντικής θεραπείας θεωρείται περισσότερο εύκολη από ότι στα παιδιά τα αναφερόμενα συμπτώματα πόνου και δυσανεξίας των ενηλίκων είναι σημαντικά περισσότερα καθώς τα παιδιά φαίνεται ότι συνηθίζουν στις ενοχλήσεις που υφίστανται από τους ορθοδοντικούς μηχανισμούς ευκολότερα και γρηγορότερα.