Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Υπάρχει ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια;
Υπάρχει ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια;
Τι είδους ορθοδοντικοί μηχανισμοί υπάρχουν; Υπάρχει ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια;
Υπάρχουν οι ακίνητοι και οι κινητοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί.
Οι ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν τα ορθοδοντικά άγκιστρα που τα αποκαλούμε γενικά σιδεράκια αν και στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα διαφανή άγκιστρα από πολυμερή ή κεραμικά υλικά που δεν έχουν μεταλλικά στοιχεία. Επίσης στους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς περιλαμβάνονται και τα ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα που κατασκευάζονται στο εργαστήριο και συγκολλούνται στα δόντια.
Στους κινητούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς περιλαμβάνονται οι εξωστοματικοί και οι ενδοστοματικοί μηχανισμοί που μπορούν να αφαιρούνται και να τοποθετούνται ξανά στη θέση τους από τον ίδιο τον ασθενή. Αυτοί μπορούν να συνδυάζονται με την εφαρμογή των ακίνητων αλλά συνήθως προηγούνται για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότερα προβλήματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν περισσότερο στο σκελετό του προσώπου και λιγότερο στη θέση των δοντιών. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η διάρκεια εφαρμογής των ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών που ακολουθεί για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ορθοδοντικών προβλημάτων που παραμένουν και αφορούν κυρίως σε εντοπισμένα προβλήματα θέσεως των δοντιών.
Εναλλακτικά της ορθοδοντικής με σιδεράκια υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας με τη διαδοχική εφαρμογή σειράς ενδοστοματικών ναρθήκων από πολυμερές ή θερμοπλαστικό υλικό σε κάθε ένα εκ των οποίων έχει προβλεφθεί η σταδιακή μετακίνηση των δοντιών προς την επιθυμητή τελική θέση τους. Η καθημερινή εφαρμογή των ναρθήκων αυτών πρέπει να διαρκεί το λιγότερο 8-10 ώρες αλλά σε σχέση με τα σιδεράκια πλεονεκτεί καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη υγιεινή του στόματος, δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα δυσανεξίας και ευαισθησίας των δοντιών ενώ δεν επηρεάζει την αισθητική των δοντιών στη καθημερινή εκτός του σπιτιού ζωή. Όμως η δυνατότητα αυτή ενδείκνυται για επιλεγμένες και όχι για όλες τις περιπτώσεις, είναι σαφώς ακριβότερη γιατί περιλαμβάνει αυξημένο κόστος εργαστηρίου, διαρκεί σημαντικά περισσότερο και προϋποθέτει την εξαιρετική συνεργασία του ασθενούς στην εφαρμογή τους.