Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Επιστημονική δραστηριότητα Από τη συμμετοχή του Φιλίππου Συνοδινού
 σε επιστημονική εκδήλωση σχετικά με τη
 Μύρτιδα που πραγματοποιήθηκε
 στο κέντρο Γαία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
 στις 15 Μαϊου 2010.

Αναφορές στη διεθνή βάση δεδομένων PubMed:14. Papagrigorakis MJ, Kousoulis A, Synodinos PN. Craniofacial morphology in ancient and modern Greeks through 4000 years. Anthropol Anz 2014; 71: 237-57.
13
. Papagrigοrakis MJ, Toulas P, Tsilivakos MG, Kousoulis AA, Skorda D, Orfanidis G, Synodinos PN. Neurosurgery during the Bronze Age: A Skull Trepanation in 1900 BC Greece. World Neurosurgery 2014; 81: 431-5.
12. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Stathi A, Skevaki CL, Zachariadou L. The Plague of Athens. An ancient act of bioterrorism? Biosecur Bioterr 2013; 11: 228-9.
11.Papagrigorakis MJ, Karamesinis K, Daliouris K, Kousoulis A, Synodinos PN, Hatziantoniou D. Paleopathological findings in radiographs of ancient and modern Greek skulls. Skeletal Radiology 2012; 41(12): 1605-11.
10. Papagrigorakis MJ, Karamolegou M, Vilos G, Apostolidis C, Karamesinis K, Synodinos PN. Auriculo-condylar syndrome: Diagnosis, Treatment and Family History of a Case. Angle Orthodοntist 2012; 82: 556-64.
9. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Antoniadis A, Maravelakis E, Toulas P, Nilsson O, Baziotopoulou-Valavani E. Facial reconstruction of an 11-year-old female resident of 430 BC Athens. Angle Orthod 2011 Jan;81(1):169-77. PMID: 20936971.
8. Synodinos PN, Polyzois I. Maxillary canine-first premolar transposition in the permanent dentition: treatment considerations and a case report. J Ir Dent Assoc 2010 Dec-2011 Jan;56(6):264-7. PMID: 21322365.
7. Tsara V, Amfilochiou A, Papagrigorakis MJ, Georgopoulos D, Liolios E, Alexopoulou C, Maniou C, Kithreotis P, Trakada G, Synodinos F, Vilos G, Steiropoulos P. Greek Guidelines for Diagnosing and Treating Sleep related Breathing Disorders in Adults and Children (Part 2: Treatment). Hippokratia 2009; 13: 247-52. PMID: 20011091.
6. Synodinos PN, Polyzois I. Oral health and orthodontic considerations in children with juvenile idiopathic arthritis: review of the literature and report of a case. J Ir Dent Assoc 2008 Feb-Mar;54(1):29-36. PMID: 18405212.
5. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E. Dental status and orthodontic treatment needs of an 11-year-old female resident of Athens, 430 BC. Angle Orthod 2008 Jan;78(1):152-6. PMID: 18193954.
4. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Yapijakis C. Ancient typhoid epidemic reveals possible ancestral strain of Salmonella enterica serovar Typhi. Infect Genet Evol 2007 Jan;7(1):126-7.  PMID: 16765652.

3. Papagrigorakis MJ, Yapijakis C, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E (Letter to the Editor). Insufficient phylogenetic analysis may not exclude candidacy of typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens (reply to Shapiro et al). International Journal of Infectious Diseases 2006; 10 (4): 335-6. PMID:16730469.
2. Papagrigorakis MJ, Yapijakis C, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E. DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens. Int J Infect Dis 2006 May;10(3):206-14. PMID: 16412683.
1. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Daliouris CP, Metaxotou C. De novo inv(2)(p12q34) associated with Klippel-Feil anomaly and hypodontia. Eur J Pediatr 2003 Sep;162(9):594-7.  PMID: 12827510.