Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα συνεδρίων-ημερίδων
Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα συνεδρίων-ημερίδων

 

1.       5ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ, Αθήνα 26/9/1998. Συνοδινός Φ*. Κλινική και κεφαλομετρική αξιολόγηση της άπω μετακίνησης άνω γομφίων με την εφαρμογή της συσκευής Pendulum (Επιτοίχια παρουσίαση).

2.     2ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 5/12/1998. Συνοδινός Φ*, Μαραγκού Ο, Γιαγτζής Σ, Σπυροπούλου Μ. H σκολίωση της σπονδυλικής στήλης και η σχέση της με τη μορφοδιάπλαση του ΚΠΣ (Ελεύθερη ανακοίνωση).

3.     29ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Αρχαία Ολυμπία 29/5/1999. Συνοδινός Φ*. Περιοδοντίτιδα των νέων (Στρογγυλό τραπέζι).

4.     3ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 17/10/1999. Τουτουντζάκης Ν, Συνοδινός Φ*, Δαμανάκης Γ. Ορθοδοντική-Ορθοπεδική αντιμετώπιση ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξεως με υπανάπτυκτη άνω γνάθο. Διάγνωση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

5.     3ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 17/10/1999. Τουτουντζάκης Ν*, Συνοδινός Φ, Δαμανάκης Γ. Ορθοδοντική-Ορθοπεδική αντιμετώπιση ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξεως με υπανάπτυκτη άνω γνάθο. Αιτιολογία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

6.     3ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 17/10/1999. Τουτουντζάκης Ν, Συνοδινός Φ, Δαμανάκης Γ*. Ορθοδοντική-Ορθοπεδική αντιμετώπιση ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξεως με υπανάπτυκτη άνω γνάθο. Θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

7.     19ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ηράκλειο Κρήτης 29/10/1999. Συνοδινός Φ*, Βουγιούκα Ο, Μάκου Μ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά του ΚΠΣ σε ασθενείς με νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα (Ελεύθερη ανακοίνωση).

8.     5th Congress of the Balkan Stomatological Society, BaSS 2000. Salonica 14/4/2000. Synodinos PN*, Damanakis G, Papapanagiotou K, Spyropoulos MN. Diagnosis of condylar abnormalities via orthopantomographic and corrected sagittal tomography (Free topic).

9.     39η Συνεδρία  ΕΕΜΔΧΠ. Αθήνα 20/4/2000. Συνοδινός Φ*. Ασυμμετρίες του προσώπου. Ενδιαφέροντα περιστατικά (Εισήγηση).

10.  30ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Αθήνα 20/5/2000. Συνοδινός Φ*, Νασίκα Μ, Σπυροπούλου Μ. Ασυμμετρίες του προσώπου. Αιτιοπαθογένεια και διάγνωση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

11.   38ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Κως 17/6/2000. Συνοδινός Φ*, Βουγιούκα Ο, Μάκου Μ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ.       Επίδραση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας επί των μορφολογικών χαρακτηριστικών του προσώπου (Ελεύθερη ανακοίνωση).

12.  VIIth European Paediatric Rheumatology Congress. Geneva 26/9/2000. Synodinos PN*, Vougiouka O, Makou M, Karamaliki D, Spyropoulos MN. Diagnosis of mandibular condyle abnormalitites in children with juvenile idiopathic arthritis (Poster presentation) 

13.  6ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ. Αθήνα 30/9/2000. Συνοδινός Φ*, Σπυροπούλου Μ. H σκολίωση της σπονδυλικής στήλης και η σχέση της με τη μορφοδιάπλαση του ΚΠΣ (Ελεύθερη ανακοίνωση).

14.  6ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ. Αθήνα 30/9/2000. Συνοδινός Φ*, Βουγιούκα Ο, Μάκου Μ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Διάγνωση ανωμαλιών των κονδύλων σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (Επιτοίχια παρουσίαση).

15.  20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 21/10/2000.  Συνοδινός Φ*, Δαμανάκης Γ, Μπιτσάνης Η, Σπυροπούλου Μ. Συγγενείς οδοντικές ελλείψεις: Σχεδιασμός θεραπευτικής αντιμετώπισης (Ελεύθερη ανακοίνωση).

16.  20ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 21/10/2000.  Δαμανάκης Γ, Συνοδινός Φ*, Μάκου Μ, Σπυροπούλου Μ. Συγγενείς οδοντικές ελλείψεις: Ορθοδοντική θεραπεία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

17.  4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Συνοδινός Φ*, Παπαγρηγοράκης Μ. Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του ΚΠΣ (Ελεύθερη ανακοίνωση).

18.  4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Συνοδινός Φ*, Παπαγρηγοράκης Μ. Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του ΚΠΣ (Ελεύθερη ανακοίνωση).

19.  4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Συνοδινός Φ*, Τουτουντζάκης Ν, Δαμανάκης Γ. Κυρτότητα του προσώπου. Διαφορική διάγνωση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

20.4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Τουτουντζάκης Ν*, Συνοδινός Φ, Δαμανάκης Γ. Κυρτότητα του προσώπου. Διάγνωση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

21.  4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Δαμανάκης Γ*, Τουτουντζάκης Ν, Συνοδινός Φ. Κυρτότητα του προσώπου. Θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

22.4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 2/12/2000. Σηφακάκης Σ*, Συνοδινός Φ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Η υπογενείδο-βρεγματική ακτινογραφία για τη διάγνωση ασυμμετριών του ΚΠΣ (Ελεύθερη ανακοίνωση).

23. 14ο Πανελλήνιο Γναθοχειρουργικό Συνέδριο ΕΕΣΓΠΧ. Αθήνα 2/12/2000. Συνοδινός Φ*, Σωτηριάδου Σ, Κούρτης Σ, Μουντούρης Γ, Παπαγρηγοράκης Μ.          Ορθοδοντική έλξη ρίζας. Ορθοδοντική προσέγγιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

24.14ο Πανελλήνιο Γναθοχειρουργικό Συνέδριο ΕΕΣΓΠΧ. Αθήνα 2/12/2000. Σωτηριάδου Σ*, Συνοδινός Φ, Κούρτης Σ, Μουντούρης Γ, Παπαγρηγοράκης Μ. Ορθοδοντική έλξη  ρίζας. Χειρουργική προσέγγιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

25. 14ο Πανελλήνιο Γναθοχειρουργικό Συνέδριο ΕΕΣΓΠΧ. Αθήνα 3/12/2000. Συνοδινός Φ*, Σωτηριάδου Σ, Ταραντίλη Β, Καραμαλίκη Δ. Κλειδοκρανιακή δυσπλασία. Βασικές αρχές & πρωτόκολλο (Επιτοίχια παρουσίαση).

26.31ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο.   Kατερίνη 26/5/2001. Συνοδινός Φ*, Βουγιούκα Ο, Μάκου Μ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Διάγνωση ανωμαλιών των κονδύλων σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (Ελεύθερη ανακοίνωση).

27.77th European Orthodontic Society Congress, ΕΟS.  Gant /6/2001. Vasoglou Μ*, Synodinos PN, Spyropoulos MN. Βασικές αρχές κατά τη διάγνωση ορθοδοντικών προβλημάτων ασθενών με ιστορικό περιοδοντικής νόσου (Poster presentation).

28.21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσaλονίκη 25-27/10/2001. Συνοδινός Φ*, Δαμανάκης Γ, Μάκου Μ, Σπυροπούλου Μ. Ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων. Θεραπευτική αντιμετώπιση με τη συνεργασία ειδικοτήτων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

29.21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσaλονίκη 25-27/10/2001. Δαμανάκης Γ*, Συνοδινός Φ, Μάκου Μ, Σπυροπούλου Μ. Ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων. Διάγνωση και πρωτόκολλο θεραπευτικής αντιμετώπισης (Ελεύθερη ανακοίνωση).

30.21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσaλονίκη 25-27/10/2001. Συνοδινός Φ*, Σωτηριάδου Σ, Ταραντίλη Β, Καραμαλίκη Δ. Κλειδοκρανιακή δυσπλασία. Βασικές αρχές & πρωτόκολλο (Επιτοίχια παρουσίαση).

31.  15ο Πανελλήνιο  Γναθοχειρουργικό Συνέδριο ΕΕΣΓΠΧ. Θεσσαλονίκη 25/11/2001. Συνοδινός Φ*, Πολυζώη Ε, Καραμαλίκη Δ. Ορθοδοντικές μετακινήσεις με στήριξη επί εμφυτευμάτων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

32.5ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2001. Συνοδινός Φ*, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Δείκτης αναγκών ορθοδοντικής θεραπείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Ελεύθερη ανακοίνωση).

33.5ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2001. Συνοδινός Φ* Παπαγρηγοράκης Μ. Βιολογία των κρανιακών ραφών και παθογενετικός μηχανισμός των κρανιοσυνοστεώσεων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

34.5ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2001. Συνοδινός Φ*, Σωτηριάδου Σ, Ταραντίλη Β, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Κλειδοκρανιακή δυσπλασία. Βασικές αρχές & πρωτόκολλο (Επιτοίχια παρουσίαση).

35.5ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2001. Bάσογλου Μ*,Συνοδινός Φ, Σπυροπούλου Μ. Βασικές αρχές κατά τη διάγνωση ορθοδοντικών προβλημάτων ασθενών με ιστορικό περιοδοντικής νόσου (Επιτοίχια παρουσίαση).

36.32ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Σύρος 24-26/5/2002. Συνοδινός Φ*, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Δείκτης αναγκών Ορθοδοντικής Θεραπείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Επιτοίχια παρουσίαση).

37.32ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Σύρος 24-26/5/2002. Κουιμτζής  θ*, Συνοδινός Φ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Κατάσταση στοματικής υγείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Επιτοίχια παρουσίαση).

38.32ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Σύρος 24-26/5/2002. Συνοδινός Φ*, Δαμανάκης Γ, Σηφακάκης Ι, Παπαπαναγιώτου Κ, Καραμαλίκη Δ. Κληρονομικότητα και ορθοδοντικές ανωμαλίες (Ελεύθερη ανακοίνωση).

39.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ. Aθήνα 28-29/9/2002. Συνοδινός Φ*, Γιακουμή Α, Δαμανάκης Γ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου Μ.  Κίνητρα και προσδοκίες για την αναζήτηση ορθοδοντικής θεραπείας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

40.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ. Αθήνα 28-29/9/2002.. Συνοδινός Φ* Κουιμτζής Θ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Δείκτης aναγκών Ορθοδοντικής Θεραπείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Επιτοίχια παρουσίαση).

 41.  22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κως 2002. Συνοδινός Φ*,Πολυζώη Ε, Δαμανάκης Γ, Χρονόπουλος Β, Μάκου Μ. Oρθοδοντικά υποβοηθοούμενη υπερέκφυση: μία πρακτική λύση για την αντιμετώπιση υποουλικών καταγμάτων της ρίζας (Επιτοίχια παρουσίαση).

42.22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κως 2002. Συνοδινός Φ*, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Δείκτης αναγκών Ορθοδοντικής Θεραπείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Επιτοίχια παρουσίαση).

43.22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κως 2002. Συνοδινός Φ* , Κουιμτζής Θ, Πολυζώη Ε, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Κατάσταση στοματικής υγείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού (Επιτοίχια παρουσίαση).

44.22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κως 2002. Δαμανάκης Γ*, Συνοδινός Φ, Μπιτσάνης Η, Σπυροπούλου Μ. Έγκλειστοι κυνόδοντες της άνω γνάθου: Αιτιολογία, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

45.22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κως 2002. Πολυζώη Ε*, Συνοδινός Φ, Χρονόπουλος Β, Πελεκάνος Σ, Κούρτης Σ, Σωτηριάδου Σ, Παπαγρηγοράκης Μ. Συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση υποουλικών οδοντικών καταγμάτων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

46.16ο Πανελλήνιο Γναθοχειρουργικό Συνέδριο  ΕΕΣΓΠΧ. Αθήνα 29/11/2002. Παπαγρηγοράκης Μ, Συνοδινός Φ*, Γκισάκης Ι, Αμφιλοχίου Α. Ρευματοειδής αρθρίτιδα και ΚΓΔ (Ελεύθερη ανακοίνωση). 6ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 30/11-1/12/2002.

47. Συνοδινός Φ*, Δαμανάκης ΓΛ, Σηφακάκης Σ, Παπαπαναγιώτου Κ, Καραμαλίκη Δ. Κληρονομικότητα και ορθοδοντικές ανωμαλίες. Ορθοδοντική θεραπεία διδύμων (Ελεύθερη ανακοίνωση)

48.6ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 30/11-1/12/2002. Συνοδινός Φ*, Γιακουμή Α, Δαμανάκης Γ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου Μ Κίνητρα και προσδοκίες για την αναζήτηση ορθοδοντικής θεραπείας στη Πανεπιστημιακή κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο (Ελεύθερη ανακοίνωση).

49.6ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 30/11-1/12/2002. Συνοδινός Φ*, Πολυζώη ΕΝ, Χρονόπουλος Β, Καραμαλίκη Δ, Μάκου Μ Oρθοδοντικά υποβοηθοούμενη υπερέκφυση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση υποουλικών καταγμάτων της ρίζας (Επιτοίχια παρουσίαση).

      50.4ο Περιφερειακό Συνέδριο ΕΟΠΕ. Ηράκλειο Κρήτης 22/3/2003. Κρίκου Α*, Συνοδινός Φ, Φαναριώτου Σ, Ανδριτσάκης Π. Συνδυασμός ορθοδοντικής και προσθετικής αποκατάστασης ενήλικα με πολλαπλές συγγενείς ελλείψεις μονίμων δοντιών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

51.33ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Καλαμάτα 24/5/2003. Μάκου Μ, Συνοδινός Φ*, Κρίκου Α. Ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλές συγγενείς οδοντικές ελλείψεις (Επιτοίχια παρουσίαση).

52.  33ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Καλαμάτα 24/5/2003. Πολυζώη ΕΝ*, Συνοδινός ΦΝ, Πελεκάνος Σ, Τουτουτζάκης Ν, Ανδριτσάκης Δ. Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις του μεγέθους των άνω πλαγίων τομέων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

53.79τη ΕΟΣ 2003. Prague 10-14/6/2003. Synodinos PN*, Yakoumi A, Spyropoulos MN. Patients' expectations and motivation for orthodontic treatment (Poster presentation).

54.79th EOS 2003. Prague 10-14/6/2003,.Spyropoulos MN, Synodinos PN*, Anyfandaki M. Perceived orthodontist's behavior that influence patients' satisfaction from treatment (Poster presentation).

55.IADR 2003. Gotenborg 25-29/6/2003. Synodinos PN*, Vlami S, Spyropoulos MN. Perceived orthodontic practice characteristics associated with patients' satisfaction (Poster presentation).

56.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός Φ. Συγγενείς οδοντικές ελλείψεις (Στρογγυλό τραπέζι).

57. 23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός Φ, Τουτουντζάκης Ν. Δείκτες ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (Επιτραπέζια επίδειξη).

58.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός Φ, Τσιλιβάκος Μ, Παπαγρηγοράκης M. Μεταβολές στην ανάπτυξη της οδοντοφυϊας κατά την εξέλιξη του ανθρώπου (Ελεύθερη ανακοίνωση).

59.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός Φ*, Γιακουμή Α, Δαμανάκης Γ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου Μ. Κίνητρα και προσδοκίες για την αναζήτηση ορθοδοντικής θεραπείας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

60.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός Φ*, Παπαγρηγοράκης Μ. Oι αναλογίες του προσώπου στην τέχνη και στην επιστήμη (Επιτοίχια παρουσίαση).

61.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Συνοδινός ΦΝ*, Γκισάκης Ι, ΠαπαγρηγοράκηςΜΙ. Αύξηση και ανάπτυξη του ΚΠΣ στο σύνδρομο Κlippel-Feil. Αναφορά περίπτωσης (Ελεύθερη ανακοίνωση).

62.  23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Κρίκου Α*, Συνοδινός Φ, Μάκου Μ, Ανδριτσάκης Π. Συνδυασμός ορθοδοντικής και προσθετικής αποκατάστασης σε ασθενή με πολλαπλές συγγενείς ελλείψεις μονίμων δοντιών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

63.23ο ΠΟΣ. Πειραιάς 30-31/10, 1-2/11/2003. Δαμανάκης Γ*, Συνοδινός Φ. Ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων. Δυνατότητες και περιορισμοί (Ελεύθερη ανακοίνωση).

64.International Congress of Anthropology (Hell Anthropol Assoc). Αθήνα 21-3/11/2003. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Boe OE, Wisth JP. Structural elements of the cranium of ancient and modern Greeks (Oral presentation).

65.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 29-30/11/2003. Σηφακάκης ΙΒ*, Συνοδινός Φ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Επίδραση της συγγενούς συνοστέωσης των αυχενικών σπνδύλων στην αύξηση και ανάπτυξη του ΚΠΣ. Αναφορά μίας περίπτωσης Klippel-Feil (Ελεύθερη ανακοίνωση).

66.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 29-30/11/2003. Συνοδινός ΦΝ*, Σηφακάκης Ι, Δαμανάκης ΓΛ, Τουτουντζάκης Ν. Ορθοδοντικές ανωμαλίες ΙΙΙης Τάξης. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

67.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 29-30/11/2003. Πολυζώη ΕΝ, Συνοδινός ΦΝ, Σηφακάκης Ι, Καραμαλίκη Δ, Τουτουντζάκης Ν, Πελεκάνος Σ. Κεραμικές αποκαταστάσεις των άνω πλαγίων τομέων στην υπηρεσία της αισθητικής του χαμόγελου (Ελεύθερη ανακοίνωση).

68.7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 29-30/11/2003. Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Οι αναλογίες του προσώπου στην αρχαία Ελληνική τέχνη (Ελεύθερη ανακοίνωση).

69.Διημερίδα Ιατρικής Σχολής Κρήτης & Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας. Ηράκλειο Κρήτης 8/5/2004. Συνοδινός ΦΝ. Δυνατότητες και περιορισμοί της εφαρμογής ορθοδοντικής θεραπείας σε ενήλικες ασθενείς (Εισήγηση).

70.6th International Conference on Pediatric ΕΝΤ. Athens 16-19 Μay 2004. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Amfilochiou A. The role of the hard and soft tissues of the craniofacial complex in OSAS. (Oral presentation).

71.6th Balkan Meeting on Human Genetic. Thessaloniki 28-31/8/04. Papagrigorakis M, Yapijakis C, Synodinos F, Polyzois G. Papillon- Lefevre syndrome. A case report (Poster presentation).

72.  ΑΘ’ Οδοντο-στοματολογική Πρόοδος. Χαλκίδα 9-11/9/04. Δαμανάκης ΓΛ, Συνοδινός ΦΝ. Έγκλειστοι κυνόδοντες της άνω γνάθου. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

73.Ημερίδα ΣΕΚ & ΕΕΜΟΕ. Ηράκλειο Κρήτης 18/9/2004.          Συνοδινός ΦΝ. Ορθοδοντικές μετακινήσεις με στήριξη επί εμφυτευμάτων (Εισήγηση).

74.8ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΓΜΕ. Αθήνα 16-17/10/04. Συνοδινός ΦΝ, Ανυφαντάκη Μ, Δαμανάκης ΓΛ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου ΜΝ. Στοιχεία της συμπεριφοράς του ορθοδοντικού που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες (Ελεύθερη ανακοίνωση).

75.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Συνοδινός ΦΝ,Τουτουντζάκης Ν. Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη ως παράμετρος προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (Διαγωνιζόμενη εργασία-Επιτοίχια παρουσίαση)

76.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Συνοδινός ΦΝ, Δαμανάκης ΓΛ, Τουτουντζάκης Ν. Εγκλειστοι κυνόδοντες της άνω και κάτω γνάθου. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

77.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Συνοδινός ΦΝ, Ανυφαντάκη Μ, Δαμανάκης ΓΛ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου ΜΝ. Σχέση της συμπεριφοράς του ορθοδοντικού με τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε ιδιωτικά ιατρεία ή σε πανεπιστημιακή κλινική (Ελεύθερη ανακοίνωση).

78.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Τζαμάλας Κ, Βλάμης Φ, Συνοδινός Φ, Παπαγρηγοράκης Μ. Συγγενής έλλειψη δοντιών. Επιδημιολογική μελέτη 1011 περιπτώσεων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

79.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Γρηγοριάδη Π, Πολυζώη Ε, Συνοδινός Φ, Καλογερόπουλος Κ, Τουτουντζάκης Ν. Ορθοδοντική ανόρθωση των κάτω οπισθίων δοντιών για προσθετική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

 80

.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Κακαλέτρη Ζ, Γιαννακοπούλου Β, Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Εμφάνιση λευκών κηλίδων μετά από τη χρήση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών: Αιτιολογία, πρόληψη, αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

81.24ο ΠΟΣ. Θεσσαλονίκη 29-31/10/04. Κουιμτζής Θ, Συνοδινός Φ, Παυλίδου Χ, Πολυζώη Ε. Κλινική οδοντιατρική και αθλητισμός (Ελεύθερη ανακοίνωση).

82.  8ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσαλονίκη 4-5/12/2004. Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Αξιολόγηση της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία περιπτώσεων με αυξημένη οριζόντια πρόταξη από τους τελειόφοιτους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής της Αθήνας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

83.8ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 4-5/12/2004. Συνοδινός ΦΝ, Ανυφαντάκη Μ, Δαμανάκης ΓΛ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου ΜΝ. Παράμετροι της συμπεριφοράς του ορθοδοντικού που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε Ιδιωτικά Ιατρεία ή στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

84.Hμερίδα Σύγχρονου Οδοντίατρου. Αθήνα 16/4/2005. Συνοδινός ΦΝ. Ορθοδοντική ενηλίκων και περιοδόντιο. Μικρές ορθοδοντικές μετακινήσεις για την επιλογή στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων (Εισήγηση).

85.81st EOS 2005. Amsterdam 3-7/6/2005. Synodinos PN, Toutountzakis N. Increased overjet and perceived need for orthodontic treatment (Poster presentation).

86.81st EOS 2005. Amsterdam 3-7/6/2005. Papagrigorakis MI, Synodinos PN, Amfilochiou A. Craniofacial form and function of the upper airway in adult patients with OSAS (Poster presentation).

87.81st EOS 2005. Amsterdam 3-7/6/2005. Sander FG, Inglezos E, Synodinos PN. Biomechanical and clinical investigation of the asymmetrical headgear with internal hinge applied in Class II patients (Poster presentation).

88.81st EOS 2005. Amsterdam 3-7/6/2005. Sander FG, Inglezos E, Synodinos PN. The clinical application of biostarter archwires during orthodontic levelling (Poster presentation).

89.ΕΟΓΜΕ. Αθήνα, 24-09-2005. Συνοδινός ΦΝ. Σεμινάριο τυποποίησης εξεταστών ορθοδοντικής εξέτασης Δήμων Ηρακλείου, Σερίφου και Χαλκίδας (Eισήγηση).

90.25ο ΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Συνοδινός ΦΝ, Σπυροπούλου ΜΝ. Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην προετοιμασία των οδοντικών φραγμών για προσθετικές αποκαταστάσεις (Eισήγηση).

91.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Συνοδινός ΦΝ, Βλάμη Σ, Δαμανάκης ΓΛ, Σιδέρη Μ, Σπυροπούλου ΜΝ. Παράγοντες του ορθοδοντικού ιατρείου που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες (Ελεύθερη ανακοίνωση).

92.  25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με έλλειψη των άνω πλαγίων τομέων (Ελεύθερη ανακοίνωση).

93.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Δαμανάκης ΓΛ, Τσέτης Ν, Πολυζώη ΕΝ, Συνοδινός ΦΝ. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων. Ορθοδοντική προσέγγιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

94.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Βλασταράκος Σ, Βλάχος Β, Συνοδινός ΦΝ, Πολυζώης ΙΝ, Παπαγρηγοράκης Μ. Επίδραση του συνωστισμού των δοντιών στην πρόγνωση της περιοδοντικής υγείας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

95.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005. Sander FG, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Συνοδινός Φ. Ορθοδοντική ανόρθωση γομφίων της κάτω γνάθου με το υβριδικό ελατήριο ανόρθωσης γομφίων κατά Sander (Ελεύθερη ανακοίνωση).

96.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005.Sander FG, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Συνοδινός Φ. Ασύμμετρη άπω μετακίνηση άνω γομφίων με το υβριδικό προστομιακό τόξο κατά Sander (Ελεύθερη ανακοίνωση).

97.25ο ΠΟΣ. Λάρισα, 27-29/10/2005.         Βούλγαρη Ε, Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης Μ. Aντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ορθοδοντικά υλικά (Επιτοίχια παρουσίαση).

98.ΕΟΓΜΕ. Αθήνα 21/01/2006. Συνοδινός ΦΝ. Σεμινάριο τυποποίησης εξεταστών ορθοδοντικής εξέτασης Δήμων Ηρακλείου, Σερίφου και Χαλκίδας (Eισήγηση).

99.36ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Βόλος 12-14/5/2006. Βούλγαρη Ε, Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης Μ. Aντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ορθοδοντικά υλικά (Ελεύθερη ανακοίνωση).

100.36ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Βόλος 12-14/5/2006. Βλάχου Β, Καμπέρος Γ, Συνοδινός ΦΝ, Μπιτσάνης Η. Διαταραχές της ανατολής των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

101.         36ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Βόλος 12-14/5/2006. Θεολογίτου Α, Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Μαδιανός Φ. Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία των δοντιών  (Ελεύθερη ανακοίνωση).

102.          106th  AAO annual session. Las Vegas May 2006. Sander FG, Inglezos E, Synodinos PN, Sander C. Unilateral upper molar distalization with an asymmetrical facebow with internal hinge (Poster presentation).

103.         EKΠΑ, Αίθουσα Τελετών κεντρικού κτιρίου. Αθήνα, 22-5-2006. Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Γιαπιτζάκης Χ, Συνοδινός ΦΝ, Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη Ε. DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens (Eπίσημη παρουσίαση επιστημονικής έρευνας).

104.         82nd ΕΟΣ. Vienna 2006. Synodinos PN, Pantzari F, Armaou M, Achilleos E, Papagrigorakis MI. Attractiveness of facial profiles of ancient Greek masterpieces of art (Poster presentation).

105.         82nd EOS. Vienna 2006. Theologitou A, Synodinos PN, Kouimtzis T, Madianos PN. Increased overjet as a risk factor for dental health (Poster presentation).

106.         82nd EOS. Vienna 2006. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander FG. Skeletal and dental effects of the VDP appliance to Class II patients (Poster presentation).

107.         82nd EOS. Vienna 2006. Synodinos PN, Toutountzakis Ν. Missing maxillary lateral incisors and perceived need for orthodontic treatment (Poster presentation).

108.         82nd EOS. Vienna 2006. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander FG. Balancing effect of positioner appliance to EMG activity of masticatory muscles (Poster presentation).

109.         14η ετήσια εκδήλωση ΕΕΟ. Αθήνα 1-10-2006. Συνοδινός ΦΝ. Προπροσθετική ορθοδοντική παρέμβαση σε ενήλικες ασθενείς (Εισήγηση).

110.         26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Συνοδινός ΦΝ,Τουτουντζάκης Ν. Η οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση ως παράμετρος προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

111.          26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander FM, Sander C, Wichelhaus A, Sander FG. Οδοντοσκελετικές επιδράσεις της λειτουργικής ορθοδοντικής ορθοπαιδικής συσκευής VDP (Ελεύθερη ανακοίνωση).

112.            26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ, Sander FM, Sander C, Sander FG. Ηλεκτρομυογραφική μελέτη των επιδράσεων της συσκευής positioner στους μασητήριους μύες μετά από ορθοδοντική θεραπεία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

113.          26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Θεολογίτου Α, Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Παπαγρηγοράκης Μ. Ο θηλασμός των δακτύλων ως αιτιολογικός παράγοντας ορθοδοντικών ανωμαλιών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

114.          26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Βλάχου Β, Καμπέρος Γ, Δαμανάκης Γ, Μπιτσάνης Η, Συνοδινός ΦΝ. Παράγοντες κινδύνου για την έγκλειση των άνω κυνοδόντων και πρωτόκολλο θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

115.          26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Sander FM, Sander C, Κάρδαρη Ζ, Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander FG. Συγκριτική μελέτη της ασκούμενης δύναμης και του παραγόμενου έργου 16 διαφορετικών τύπων οδοντοβουρτσών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

116.          26o ΠΟΣ. Aθήνα 2006. Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ. Τα υπεράριθμα δόντια ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία του στοματογναθικού συστήματος (Ελεύθερη ανακοίνωση).

117.          9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2006. Βλάχου Β, Kαμπέρος Γ, Συνοδινός ΦΝ, Δαμανάκης Γ, Μπιτσάνης Η. Διαταραχές ανατολής κυνοδόντων της άνω γνάθου. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση (Επιτοίχια παρουσίαση).

118.          9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2006. Θεολογίτου Α, Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Μαδιανός Φ.      Η θεραπευτική αντιμετώπιση της αυξημένης οριζόντιας πρόταξης των δοντιών ως μέτρο πρόληψης για την υγεία των δοντιών (Ελεύθερη ανακοίνωση).

119.          9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2006. Κάρδαρη Ζ, Συνοδινός ΦΝ, Αμφιλοχίου Α, Παπαγρηγοράκης ΜΙ Το ροχαλητό ως κλινικό σημείο διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο στα παιδιά (Ελεύθερη ανακοίνωση).

120.          9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό ΣυνέδριοωΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2006. Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ, Sander C, Wichelhaus A, Sander FG. Ασύμμετρη άπω μετακίνηση άνω γομφίων με το υβριδικό προστομιακό τόξο κατά Sander (Ελεύθερη ανακοίνωση).

121.         9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2006. Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ, Sander C, Sander FG. Επίδραση της συσκευής positioner στην ΗΜΓ δραστηριότητα των μασητηρίων μυών μετά από ορθοδοντική θεραπεία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

122.          9o Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα  2006. Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Wichelhaus A, Sander FG. Ορθοδοντική-ορθοπαιδική αντιμετώπιση σκελετικών ανωμαλιών ΙΙας Τάξεως 1ης κατηγορίας με την λειτουργική συσκευή VDP (Ελεύθερη ανακοίνωση).

123.         3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αναπνοή & την Άπνοια. Aθήνα 25-27/1/2007. Συνοδινός ΦΝ. Ενδοστοματικά προθέματα: νέα θεραπευτική προσέγγιση του ΣΑΑΥ (Εισήγηση).

124.         80. DGKFO Wissenschaftliche Jahrestagung. Berlin 20-24/6/2007. Vlachantoni G, Synodinos PN, Kotsis G, Papagrigorakis MJ. Dysfunction of hearing in patients with cleft palate (Poster Presentation).

125.         100th EOS Congress. Berlin 20-24/6/2007. Kardari Z, Synodinos PN, Papagrigorakis MI. Infection control in orthodontic practices (Poster Presentation).

126.         100th EOS Congress. Berlin 20-24/6/2007. Synodinos PN, Vougiouka O, Karamaliki D, Makou M, Spyropoulos MN. Gross condylar abnormalities may be diagnosed by panoramic radiography (Poster Presentation).

127.         100th EOS Congress. Berlin 20-24/6/2007. Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E. Orthodontic treatment need of an 11-year old female resident of Athens, 430 B.C. (Poster Presentation).

128.         100th EOS Congress. Berlin 20-24/6/2007. Synodinos PN. Zougli A, Papagrigorakis MJ. Discomfort by terms of orthodontic treatment in a capital city and a remote island (Poster Presentation).

129.         100th EOS Congress. Berlin 20-24/6/ 2007. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander FG. Skeletal and dental effects of VDP appliance in Class II patients (Poster presentation).

130.         8ο Παμπελοπον-νησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο. Καλαμάτα 29/06/2007. Συνοδινός ΦΝ. H περιοδοντική διάσταση του ορθοδοντικού ασθενή (Στρογγυλό τραπέζι- συντονιστής Ν. Χαραλαμπάκης).

131.         British Orthodontic Conference. Hurrogate 23-26 /9/2007. Ζougli A, Synodinos PN, Papagrigorakis MJ. Pain and discomfort from orthodontic treatment (Poster presentation).

132.          27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Wichelhaus A, Sander FG. Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP ως μέσον εκλογής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση οδοντοφατνιακών και σκελετικών ανωμαλιών ΙΙας Τάξεως (Εισήγηση).

133.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Δαμανάκης Γ, Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Σκελετικές ανωμαλίες ΙΙΙης Τάξεως. Δυνατότητες και περιορισμοί της συντηρητικής ορθοδοντικής θεραπείας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

134.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ, Sander C, Sander FG. Ορθοπεδική δράση της λειτουργικής συσκευής RDP (Sander III) για την αντιμετώπιση σκελετικών ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξεως (Ελεύθερη ανακοίνωση).

135.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Η κατακόρυφη επικάλυψη των δοντιών ως παράμετρος προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (Ελεύθερη ανακοίνωση).

136.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Θεολογίτου Α, Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ. Η ετερόπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση ως αιτιολογικός παράγοντας για την ασύμμετρη ανάπτυξη του προσώπου (Ελεύθερη ανακοίνωση).

137.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Κάρδαρη Ζ, Συνοδινός ΦΝ, Μακρή Σ, Τζούτζας Ι, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Έλεγχος των λοιμώξεων στα οδοντιατρεία της Ελλάδας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

138.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Συνοδινός ΦΝ, Κάρδαρη Ζ, Μακρή Σ, Τζούτζας Ι, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Έλεγχος των λοιμώξεων στα ορθοδοντικά ιατρεία της Ελλάδας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

139.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007   Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ, Μακρή Σ Η υγιεινή των χεριών ως μέτρο ελέγχου των λοιμώξεων στο οδοντιατρείο (Ελεύθερη ανακοίνωση).

140.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Βλάχου Β, Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ   . Πρόγνωση παραμονής των νεογιλών δοντιών σε περιπτώσεις ελλείψεως των μονίμων διαδόχων τους (Επιτοίχια παρουσίαση).

141.         27ο ΠΟΣ. Πάτρα 30/11-2/12/2007. Συνοδινός ΦΝ, Δοντά Ι, Χρυσομάλλη Ε, Τσολάκης Α, Κατσαβριάς Η, Παπαφίλης Α, Σπυροπούλου ΜΝ. Προκλητή φλεγμονώδης αρθρίτιδα της ΚΓΔ σε αρουραίους. Πιλοτική μελέτη (Επιτοίχια παρουσίαση).

142.          16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος Αθήνα 7-12-2007. Συνοδινός ΦΝ. Εθνικές και φυλετικές διαφορές στα ανατομικά χαρακτηριστικά σε ασθενείς με ΣΑΑΥ (Εισήγηση).

143.         108th AAO annual session. Denver May 16-20, 2008. Synodinos PN, Inglezos E, Sander C, Sander M, Sander FG. VDP appliance effects to CLASS II patients presenting different craniofacial growth patterns (Poster Presentation).

144.         108th AAO annual session. Denver May 16-20, 2008.. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander M, Sander FG.O rthopedic effects of the RDP appliance in skeletal Class III patients (Table Clinic).

145.         84th EOS Congress. Lisbon June 10-14, 2008.Synodinos P, Kardari Z, Makri S, Tzoutzas I, Papagrigorakis M. Glove wearing in Greek orthodontic practices (Poster Presentation).

146.         84th EOS Congress. Lisbon June 10-14, 2008.Kardari Z, Synodinos P, Amfilochiou A, Tsakanikos M, Papagrigorakis M.     Orthodontic problems of children with breathing disorders (Poster Presentation).

147.         84th EOS Congress. Lisbon June 10-14, 2008. Synodinos P, Kardari Z, Makri S, Tzoutzas I, Papagrigorakis MI. Disinfection procedures of alginate impressions in Greek orthodontic practices (Poster Presentation).

148.         84th EOS Congress. Lisbon June 10-14, 2008. Ιnglezos E, Synodinos P, Sander C, Sander M,  Sander FG. Functional appliances in the treatment of Class III malocclusions (Poster Presentation).

149.         84th EOS Congress. Lisbon June 10-14, 2008. Synodinos P, Inglezos E, Sander C, Sander M, Sander FG.Treatment of Class II patients with different growth pattern (Poster Presentation).

150.         2nd FORΕSTADENT Symposium. Athens October 3-4/10/2008. Synodinos PN*. Differences of effects of treatment with the VDP appliance between Greek and German skeletal Class II patients (Lecture). 

151.          2nd FORΕSTADENT Symposium. Athens October 3-4/10/2008. Synodinos PN*. Molar uprighting (Round table- FG Sander).

152.         28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26/10/2008. Μάστορης Μ*, Συνοδινός ΦΝ. Απεικονιστικές τεχνικές και ευρήματα σε ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο (Ελεύθερη ανακοίνωση).

153.         28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26/10/2008. Συνοδινός ΦΝ* Ιγγλέζος Ε, Sander C, Sander FG. Επίδραση της συσκευής VDP (Sander-II) σε ανωμαλίες ΙΙης Τάξεως με διαφορετικό τύπο αύξησης του προσώπου (Ελεύθερη ανακοίνωση).

154.         28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26/10/2008. Ιγγλέζος Ε*, Συνοδινός ΦΝ, Sander C, Sander FG. Η λειτουργική συσκευή RDP (Sander-III). Ένα μέσον εκλογής στην αντιμετώπιση σκελετικών ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξης (Επιτραπέζια επίδειξη).

155.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Βασιλάκου Ν*, Βολιώτη Α, Κουιμτζής Θ, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Επίδραση της οδοντικής υπεραριθμίας στην ανάπτυξη της μόνιμης οδοντοφυϊας (Επιτοίχια παρουσίαση).

156.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Γκίκας Γ*, Βαρβαροπούλου Α, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Ορθοδοντικές ανωμαλίες και πρόωρες γεννήσεις. Υπάρχει σχέση; (Επιτοίχια παρουσίαση).

157.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Βασιλάκου Ν*, Βολιώτη Α, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Ασυμμετρία του προσώπου. Νεώτερα δεδομένα (Επιτοίχια παρουσίαση).

158.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Γιαβή Γ*, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Η συγγενής έλλειψη δοντιών από πλευράς εξέλιξης (Επιτοίχια παρουσίαση).

159.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Βλάχου Β*, Καμπέρος Γ, Κουιμτζής Θ, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Πρόγνωση παραμονής των νεογιλών δοντιών σε περιπτώσεις έλλειψης των μονόμων διαδόχων τους (Επιτοίχια παρουσίαση).

160.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Βλάχου Β*, Καμπέρος Γ, Κουιμτζής Θ, Δαμανάκης Γ, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση διαταραχών της ανατολής των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου (Επιτοίχια παρουσίαση).

161.          11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Βολιώτη Α*, Βασιλάκου Ν, Ιγγλέζος Ε, Δαμανάκης Γ, Συνοδινός ΦΝ. Έκτοπη ανατολή, ετεροτοπία και έγκλειση των μονίμων κυνοδόντων της άνω  γνάθου. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση (Επιτοίχια παρουσίαση).

162.         11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Αθήνα 6-7/12/2008. Δασκαλοπούλου Η*, Ιγγλέζος Ε, Συνοδινός ΦΝ. Ενδομήτρια χειρουργική σχιστιών του χείλους και της υπερώας. Δυνατότητες και περιορισμοί (Επιτοίχια παρουσίαση).

163.         AAO, American Association Orthodontics. Boston 1-5/5/2009. Synodinos P, Inglezos E, Sander M, Sander C, Sander FG. Comparison between Greek and German Class II patients with VDP appliance (poster presentation).

164.         AAO, American Association Orthodontics. Boston 1-5/5/2009. Inglezos E, Synodinos P, Sander M, Sander C, Sander FG. Orthopedic effects of VDP appliance in skeletal Class II patients (table clinic).

165.         4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Ύπνου. Αθήνα 30-31/10-1/11/ 2009. Συνοδινός ΦΝ. Διαδικασία εφαρμογής ενδοστοματικών προθεμάτων. Εφαρμοσμένο σεμινάριο (Πρακτικό σεμινάριο- Εισήγηση).

166.         4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Ύπνου. Αθήνα 30-31/10-1/11/ 2009. Συνοδινός ΦΝ. Χαρακτηριστικά του ΚΠΣ αρρένων ασθενών με άπνοια ύπνου. Μελέτη της πλάγιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας (Ελεύθερη ανακοίνωση).

167.         Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας. Κόρινθος 7-11-2009. Ορθοδοντική και Γενικός Οδοντίατρος. Συντονιστής ΜΙ. Παπαγρηγοράκης. Συνοδινός ΦΝ. Διάγνωση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον γενικό οδοντίατρο (Εισήγηση).

168.         29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ιωάννινα 13-15/11/2009. Συνοδινός ΦΝ, Τσουνής Α, Ιγγλέζος Ε. (Εισήγηση).

169.         29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ιωάννινα 13-15/11/2009. Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Sander M, Sander FG. Ορθοδοντικά υποβοηθούμενη ανόρθωση γομφίων με το υβριδικό ελατήριο Sander (Επιτοίχια παρουσίαση).

170.         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΕΕ & ΟΕΒΕ. Θεσσαλονίκη 12-13/12/2009. (Επιτοίχια παρουσίαση). Ματσιούλα Χ*, Ιγγλέζος Ε, Βουγιούκα Ο, Συνοδινός ΦΝ. Ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δυνατότητες και περιορισμοί (Επιτοίχια παρουσίαση).

171.          Εβδομάδα Καρόλου Δαρβίνου. Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία. Αθήνα 14-20/12/2009. Συνοδινός ΦΝ*, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Η Εξέλιξη του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε 4000 χρόνια (Εισήγηση).

172.         Μύρτις, Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν. Αθήνς 15/4/2010. Συνοδινός ΦΝ. Ακρίβεια των κεφαλομετρικών διαστάσεων της αντιγραφής του κρανίου της Μύρτιδος. Εγκαίνια έκθεσης. Αίθουσα Γαία, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ν Γουλανδρή (Εισήγηση).

173.         ΑΑΟ, Washington DC 2010. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander M, Sander FG. The positioner appliance balances EMG masticatory muscles activity after orthodontic treatment (table clinic).

174.         ΑΑΟ, Washington DC 2010 Synodinos PN, Inglezos E, Sander C, Sander M Sports splints and prevention of oral trauma in patients with fixed appliances (poster presentation).

175.         86th EOS Congress. Portoroz, Slovenia 15-19 June 2010. Eleftheriadi I, Synodinos F, Inglezo E, Papagrigorakis M. Craniofacial growth and development in patients with amelogenesis imperfecta (poster presentation).

176.         86th EOS Congress. Portoroz, Slovenia 15-19 June 2010. Synodinos F, Eleftheriadi I, Amfilochiou A, Papagrigorakis M. Micrognathia as a prognostic factor for obstructive sleep apnoea in patiens with syndromes. (poster presentation).

177.         86th EOS Congress. Portoroz, Slovenia 15-19 June 2010. Vasilakou N, Synodinos O, Papagrigorakis M. Congenital abnormalities of the external ear in clinical orthodontic examination. (poster presentation).

178.         86th EOS Congress. Portoroz, Slovenia 15-19 June 2010. Vasilakou N, Synodinos O. Maxillary canine first premolar transposition in the permanent dentition. Clinical cases. (poster presentation).

179.         IADR 2010. Barcelona, July 14-17, 2010. Synodinos PN, Eleftheriadi I, Kardari Z, Makri S, Papagrigorakis MI Alginate impression disinfection in dental and orthodontic practices of Greece (poster presentation),

180.         IADR 2010. Barcelona, July 14-17, 2010. Eleftheriadi I, Synodinos PN, Kardari Z, Makri S, Papagrigorakis MI  Glove wearing in dental and orthodontic practices in Greece (poster presentation),

181.          30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/2010. Βασιλάκου Ν, Ζουγλή Α, Συνοδινός ΦΝ. Πόνος και δυσανεξία στην ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς (Ελεύθερη ανακοίνωση).

182.         30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/2010. Βασιλάκου Ν, Κότσης Γ, Συνοδινός ΦΝ. Διάγνωση συγγενών ανωμαλιών του έξω ωτός στην κλινική ορθοδοντική εξέταση (Ελεύθερη ανακοίνωση).

183.         30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/2010. Συνοδινός ΦΝ, Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κουιμτζής Θ, Ιγγλέζος Ε. Αθλητική Οδοντιατρική. Σύγχρονες απόψεις και δεδομένα (Ελεύθερη ανακοίνωση).

184.         30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/2010. Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός ΦΝ. Πρόγνωση ανατολής τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου μετά από ορθοδοντική θεραπεία με ή χωρίς εξαγωγές (Ελεύθερη ανακοίνωση).

185.         30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 22-24/10/2010. Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ.  Διαταραχές ανατολής δευτέρων προγομφίων (Επιτοίχια παρουσίαση).

186.         30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/2010. Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Δαμανάκης Γ, Συνοδινός ΦΝ. Συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων: Ενδείξεις και αντενδείξεις της μετακίνησης των κυνοδόντων στη θέση τους (Επιτοίχια παρουσίαση).

187.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Συνοδινός ΦΝ, Σερμέα Ι, Πολυζώη ΕΝ, Κουιμτζής Θ. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου Αμοργού και του Δήμου Υμηττού (επιτοίχια παρουσίαση).

188.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός ΦΝ. Ο ρόλος των ορμονών στο σύνδρομο άπνοιας ύπνου (επιτοίχια παρουσίαση).

189.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός Φ. Σύνδρομο Silver-Russell. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση  (επιτοίχια παρουσίαση).

190.      13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Βασιλάκου Ν, Ιγγλέζος Ε, Πολυζώη Ε, Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ. Ο ρόλος των ενδοστοματικών αθλητικών ναρθήκων στην πρόληψη τραυματισμού των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές (επιτοίχια παρουσίαση).

191.          13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Συνοδινός ΦΝ, Βασιλάκου Ν, Τουτουντζάκης ΝM. Η κατακόρυφη επικάλυψη των δοντιών ως παράμετρος προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία (επιτοίχια παρουσίαση).

192.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010.  Βασιλάκου Ν, Κουιμτζής Θ, Γιαγτζής Σ, Συνοδινός ΦΝ. Η συμβολή της ορθοδοντικής στη συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση της οδοντικής σύντηξης και του οδοντικού διχασμού (επιτοίχια παρουσίαση).

193.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Διαμαντάτου Θ., Καραμεσίνης Κ., Συνοδινός Φ. Σύνδρομο  Crouzon: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού  (επιτοίχια παρουσίαση).

194.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κότσης Γ, Συνοδινός ΦΝ. Διαταραχές της φώνησης και του προφορικού λόγου σε ασθενείς με σχιστίες του χείλους ή/ και της υπερώας  (επιτοίχια παρουσίαση).

 195.         13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Αθήνα 2010. Κορμάς Ι, Βασιλάκου Ν, Πολυζώης Ι, Συνοδινός ΦΝ. Ετερότοπη ανατολή των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου στη θέση των πρώτων προγομφίων. Αιτιολογία, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση (επιτοίχια παρουσίαση).

196.         AAO Chicago 2011. Synodinos PN, Inglezos E, Sander C, Sander M. Prognostic factors for the orthodontic rehabilitation of impacted maxillary canines (Ε-poster presentation).

197.         AAO Chicago 2011. Inglezos E, Synodinos PN, Sander C, Sander M, Sander FG.  Mandibular kinesiology changes following the use of positioner appliance for orthodontic retention (table clinic).

198         14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΕΟΟ & ΕΟΒΕ, Θεσσαλονίκη 2011. Συνοδινός ΦΝ. Το ορθοδοντικό ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP ως μέσο εκλογής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ορθοδοντικών ανωμαλιών ΙΙας Τάξης (Εισήγηση).

199. Σύλλογος Νέων Ιατρών. Εσπερίδα Μαϊου. Αθήνα 22-5-2012. Συνοδινός ΦΝ. Η άπνοια στον ύπνο από την πλευρά του οδοντιάτρου. Εισήγηση.
200.15ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ΟΕΕ-ΟΕΒΕ. Αθήνα 2-12-2012. Συνοδινός ΦΝ.Το λειτουργικό μηχάνημα VDP-(Vorschubdoppelplatte, SanderII) Συμπεράσματα από την επιστημονική έρευνα και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων (Εισήγηση).