Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπυροπούλου ΜΝ, Συνοδινός ΦΝ. Σχέση της σκολιώσεως της σπονδυλικής στήλης και της ασυμμετρίας του προσώπου (Με την ευκαιρία της διαγνώσεως δύο περιπτώσεων). Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1999; 53: 126-38.

 

Συνοδινός Φ, Βουγιούκα Ο, Μάκου Μ, Καραμαλίκη Δ, Σπυροπούλου Μ. Διάγνωση ανωμαλιών των κονδύλων της κάτω γνάθου σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα. Παιδοδοντία 2000: 14; 90-98.

Συνοδινός Φ, Βουγιούκα Ο, Σπυροπούλου Μ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή (ρευματοειδή) αρθρίτιδα. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2001; 55: 36-50.

Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜI. Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του ΚΠΣ. Ι. Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων. Eλληνική Oρθοδοντική Επιθεώρηση 2002; 5: 129-50.

Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Daliouris CP, Metaxotou C. De Novo inv(2)(p12q34) associated with Klippel-Feil anomaly and hypodontia. European Journal of Pediatrics 2003; 162: 594-7.

Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός Φ, Γιαπιτζάκης Χ, Θεοτοκά Ι, Χρονόπουλος Β, Παξιμαδά-Τσακανίκου Χ. Συγγενείς οδοντικές ελλείψεις: Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2003; 47: 389-404.

Συνοδινός ΦΝ. Η Ορθοδοντική σήμερα. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2003; 55:19-30.

Συνοδινός ΦΝ, Βαλαβάνης, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Αναλογίες του προσώπου στην αρχαία ελληνική τέχνη και στη σύγχρονη επιστήμη. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2004;58:267-85.

Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜI. Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του ΚΠΣ. ΙΙ. Γονιδιακή ρύθμιση των μορφογενετικών μηχανισμών του ΚΠΣ. Eλληνική Oρθοδοντική Επιθεώρηση 2004; 7: 59-89.

Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Γκισάκης ΙΓ, Συνοδινός Φ, Φακίτσας Ι. Σύνδρομο Klippel-Feil. Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συστήματος.. Eλληνική Oρθοδοντική Επιθεώρηση 2004; 7: 117-28.

Συνοδινός ΦΝ, Τσιλιβάκος Μ. Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Μεταβολές της οδοντοφυΐας κατά την εξέλιξη του ανθρώπου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2005;59:131-45.

Συνοδινός ΦΝ, Μάκου Μ, Πολυζώη ΕΝ, Σπυροπούλου ΜΝ. Ορθοδοντικά υποβοηθούμενη ανατολή για τη θεραπευτική αντιμετώπιση υποουλικών οδοντικών καταγμάτων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση δύο περιπτώσεων. Παιδοδοντία 2005; 19: 82-93.

Συνοδινός ΦΝ, Σπυροπούλου ΜΝ. Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην προετοιμασία των οδοντικών φραγμών για προσθετικές αποκαταστάσεις. Πρακτικά Κατευθυνόμενου Προγράμματος 25ου ΠΟΣ 2005: 147-59.

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander C. Το υβριδικό ελατήριο ανόρθωσης κατά Sander ως μέθοδος εκλογής για την ορθοδοντικά υποβοηθούμενη ανόρθωση γομφίων. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2005; 68: 33-9.

Συνοδινός ΦΝ, Βούλγαρη Ε, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Aντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ορθοδοντικά υλικά. Eλληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005; 8: 105-26. 

Τζαμάλας Κ, Βλάμης Φ, Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Συγγενείς οδοντικές ελλείψεις. Επιδημιολογική μελέτη σε 1011 ασθενείς. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2005; 25: 157-68.

Συνοδινός ΦN, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη ΕN, Χρυσικοπούλου Α, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας των παιδιών της Νήσου Αμοργού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2005; 59: 382-94.

 Papagrigorakis MJ, Yapijakis C, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E. DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as the possible cause of the Plague of Athens. Ιnternational Journal of Infectious Diseases 2006; 10(3):206-14.

Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Η στοματική αναπνοή ως αιτιολογικός παράγοντας ορθοδοντικών ανωμαλιών. Τιμητικός Τόμος Κουτσελίνη, Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνος 2006: 839-46.

Συνοδινός ΦN, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη ΕN, Χρυσικοπούλου Κ, Παπανίκα Σ, Παυλίδου Χ. Κατάσταση στοματικής υγείας στον παιδικό πληθυσμό της νήσου Αμοργού. Παιδοδοντία 2006; 20: 5-15.

Papagrigorakis MJ, Yapijakis C, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E (Letter to the Editor). Insufficient phylogenetic analysis may not exclude candidacy of typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens (reply to Shapiro et al). International Journal of Infectious Diseases 2006; 10 (4): 335-6.

 

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander M, Sander C, Ιγγλέζου Α, Wichelhaus A, Sander FG. Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II) ως μέσον εκλογής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση οδοντοφατνιακών και σκελετικών ανωμαλιών ΙΙας Τάξεως. I. Βασικές αρχές και εργαστηριακός οδηγός κατασκευής. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2006; 71: 27-35.
 

Συνοδινός ΦΝ, Τουτουντζάκης Ν. Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη ως παράμετρος προσδιορισμού της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2006; 26: 135-52.

Συνοδινός ΦΝ, Πολυζώης ΙΝ, Αντωνίου Ε, Αλεξόπουλος Α, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Ο τρίτος γομφίος ως αιτιολογικός παράγοντας εμφάνισης δευτερογενούς συνωστισμού των προσθίων δοντιών της κάτω γνάθου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006; 60: 388-400.

Synodinos PN, Toutountzakis N. Perceived need for orthodontic treatment in cases of clinically missing or peg-shaped maxillary lateral incisors. Hellenic Dental Journal 2006; 16: 29-36.

Synodinos PN, Sotiriadou S, Polyzoi EN, Kourtis SG, Moundouris G, Papagrigorakis MI. Multidisciplinary treatment of a hopeless anterior tooth with root fracture: A case report. Hellenic Dental Journal 2006; 16: 43-8.

Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Yapijakis C. Ancient typhoid epidemic reveals possible ancestral strain of Salmonella enterica serovar Typhi. Infection Genetics and Evolution 2007; 7 (1): 126-7.

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander M, Sander C, Ιγγλέζου Α, Wichelhaus A, Sander FG. Το λειτουργικό ορθοδοντικό- ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP (Vorschubdoppelplatte, Bite jumping appliance, Sander II) ως μέσον εκλογής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση οδοντοφατνιακών και σκελετικών ανωμαλιών ΙΙας Τάξεως. Μέρος II. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2007; 75: 20-35.

Sander FG, Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Ιγγλέζου Α, Sander M, Sander C. Το λειτουργικό ορθοδοντικό-ορθοπαιδικό μηχάνημα VDP. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση μίας χαρακτηριστικής κλινικής περιπτώσεως. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10: 11-27.

 

 

Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Ορθοδοντικές και χειρουργικές θεραπείες για την άπνοια ύπνου: Ενδείξεις και περιορισμοί. Πνευμονολογικά Θέματα, Μάρτιος 2007; 35-38.

 Συνοδινός ΦΝ, Κότσης Γ, Βλαχαντώνη Γ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Διαταραχές της ακοής σε ασθενείς με σχιστίες της υπερώας. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2007; 51: 191-200.

Συνοδινός ΦΝ, Θεολογίτου ΑΙ, Κουιμτζής Θ, Μαδιανός Φ. Η αυξημένη οριζόντια πρόταξη ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία των δοντιών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2007; 61: 247-61.

Συνοδινός ΦΝ, Θεολογίτου ΑΙ, ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. H έξη του θηλασμού των δακτύλων ως αιτιολογικός παράγοντας ανάπτυξης ορθοδοντικών ανωμαλιών. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2007; 51: 309-17.

Sander FM, Sander C, Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander FG. Συγκριτική εργαστηριακή μελέτη της ασκούμενης δύναμης στα δόντια και του παραγόμενου έργου 16 διαφορετικών τύπων οδοντόβουρτσας. Παιδοδοντία 2007; 21: 105-12.

Συνοδινός ΦΝ, Βλάχου Β, Καμπέρος Γ, Πολυζώης ΙΝ, Δαμανάκης Γ, Μπιτσάνης Η. Παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση διαταραχών της ανατολής και την έγκλειση των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση δύο κλινικών περιπτώσεων. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2007; 51: 375-89.

Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ. Η ετερόπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση ως αιτιολογικός παράγοντας για την ανάπτυξη ασυμμετρίας του προσώπου. Παιδοδοντία 2007; 21: 143-54.

Synodinos PN, Polyzois IN, Vougiouka O. Current concepts on dental health and orthodontic treatment of patients with juvenile idiopathic (rheumatoid) arthritis. Hellenic Dental Journal 2007; 17: 27-38.

Σιλβέστρος Σ, Χρονόπουλος Β, Αγραφιώτη Α Συνοδινός Φ. Αξιολόγηση δοντιών στηριγμάτων προσθετικών εργασιών. Μέρος Ι. Προσθετική, Περιοδοντολογική και Ενδοδοντική θεώρηση. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2007; 27: 205-221.

Χρονόπουλος Β, Συνοδινός Φ, Σιλβέστρος Σ, Αγραφιώτη Α. Αξιολόγηση δοντιών στηριγμάτων προσθετικών εργασιών. Μέρος ΙΙ. Ορθοδοντική θεώρηση και επιλογή τύπου προσθετικής αποκατάστασης. Σύγχρονος Οδοντίατρος 2007; 27: 232-248.

 

 
                                   2008

 

Papagrigorakis MI, Synodinos PN, Baziotopoulou-Valavani E. Dental status and orthodontic treatment needs of an 11-year-old female resident of Athens, 430 BC. Angle Orthodontist 2008; 78: 152-6.

Synodinos PN, Polyzois I. Oral health and orthodontic considerations in children with juvenile idiopathic arthritis: Review of the literature and report of a case. Journal of the Irish Dental Association 2008; 54: 29-36.

Συνοδινός ΦΝ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Ορθοδοντική και διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008; 52: 81-89.

Συνοδινός ΦΝ, Μακρή Σ, Πολυζώη ΕΝ, Κουιμτζής Θ. Η υγιεινή των χεριών ως μέτρο ελέγχου των λοιμώξεων στο οδοντιατρείο. Παιδοδοντία 2008; 22: 63-75.

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander C, Ιγγλέζου K, Sander M, Sander FG. Το λειτουργικό μηχάνημα RDP (Rückschubdoppelplatte, S-III, Sander-III) ως μέσον εκλογής για την ορθοδοντική-ορθοπαιδική θεραπεία σκελετικών ανωμαλιών ΙΙΙης Τάξης. Μέρος Ι. Βασικές αρχές και εργαστηριακός οδηγός κατασκευής. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2008; 82: 27-36.

Συνοδινός ΦΝ, Πολυζώη ΕΝ, Μακρή Σ. Aπολύμανση των οδοντιατρικών αποτυπωμάτων και των εκμαγείων γύψου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2008; 62: 240-57.

Συνοδινός ΦΝ, Πολυζώη ΕΝ, Μακρή Σ, Λαδέας Α. Προστασία των οφθαλμών στο οδοντιατρείο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008;52:259-69.

Συνοδινός ΦΝ, Κάρδαρη Ζ, Μακρή Σ, Πολυζώη ΕΝ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμού των γενικών οδοντιάτρων και των ειδικών ορθοδοντικών της Ελλάδας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2008;52:315-25.

Συνοδινός ΦΝ, Πολυζώης Ι, Βλασταράκος Σ, Βλάχος Β, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Επίδραση του συνωστισμού των δοντιών στην περιοδοντική υγεία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2008; 62: 379-87.

 

 

 

 

2009

 

Ιγγλέζος Ε, Τσουνής Α, Ιγγλέζου Κ, Συνοδινός ΦΝ. Ο ρόλος του οδοντιάτρου και του ειδικού ορθοδοντικού στην πρόληψη τραυματισμού των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές. Σύγχρονες απόψεις και εργαστηριακός οδηγός κατασκευής ενδοστοματικών αθλητικών ναρθήκων. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2009;90: 21-33.

Tsara V, Amfilochiou A, Papagrigorakis MJ, Georgopoulos D, Liolios E, Alexopoulou C, Maniou C, Kithreotis P, Trakada G, Synodinos F, Vilos G, Steiropoulos P. Greek Guidelines for Diagnosing and Treating Sleep related Breathing Disorders in Adults and Children (Part 2: Treatment). Hippokratia 2009; 13: 247-52.

Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Ύπνου. Επιτροπή Ενδοστοματικών Συσκευών. Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Θέσεις ομοφωνίας για τη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Πνεύμων 2009 (Συμπλήρωμα 1); 22: 28-52.

Συνοδινός ΦΝ, Τσουνής Α, Ιγγλέζος Ε. Η συμβολή της οδοντιατρικής επιστήμης στη πρόληψη τραυματισμού των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές. Ο ρόλος των ενδοστοματικών αθλητικών ναρθήκων. Πρακτικά 29ου ΠΟΣ, Ιωάννινα 2009: 31-35.

Συνοδινός ΦΝ, Κότσης Γ, Βελέντζα ΜΦ, Βαμπούλη Ε, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Διαταραχές της φώνησης και του προφορικού λόγου σε ασθενείς με σχιστίες του χείλους ή/ και της υπερώας. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2009; 53: 213-21.

Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Καραμαλίκη Δ, Χαραλαμπάκης ΝΒ, Παπαχρήστου Ν, Πρέζας Λ, Σταύρου Ε, Συνοδινός ΦΝ.  Ρευματοειδής αρθρίτιδα με μονήρη εντόπιση στην κροταφογναθική διάρθρωση. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009; 12: 43-50.

 

Συνοδινός ΦΝ, Σίσκος ΓΙ, Κουιμτζής Θ, Γιαγτζής Σ, Συκαράς ΧΣ. Συνολική διαχείριση της οδοντικής σύντηξης και του οδοντικού διχασμού: ανασκόπηση και παρουσίαση μίας τυπικής περίπτωσης. Ενδοδοντολογία 2009; 4: 121-30.

 

 

2010

 

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Sander MF. Στοματική υγιεινή και πρόληψη των οδοντικών νόσων σε ασθενείς με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Προβληματισμοί και συμπεράσματα από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Tο Περιοδικό του ΟΣΑ 2010; 94: 38-47.

Συνοδινός ΦΝ, Αλεξίου Ε, Λαγουβάρδος Π, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Παράγοντες κινδύνου υποτροπής και η (μόνιμη) ακινητοποίηση των δοντιών ως μέσο συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010; 54: 35-44.

Συνοδινός ΦΝ, Ιγγλέζος Ε, Πολυζώη ΕΝ, Κουιμτζής Θ. Ο Δείκτης Ανάγκης για Ορθοδοντική θεραπεία (Index of Orthodontic Treatment Need, ΙΟΤΝ). Ένα απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη μελέτη της επιδημιολογίας των νόσων του στόματος. Tο Περιοδικό του ΟΣΑ 2010; 96: 21-30.

Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη ΕΝ, Βασιλάκου Ν, Τσoύνης Α, Ιγγλέζος Ε. Παράγοντες κινδύνου τραυματισμού των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές και ο ρόλος των αθλητικών προστατευτικών ναρθήκων στόματος. Παιδοδοντία 2010; 24: 111-20.

Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Φώτος Σ, Δαμανάκης Δ, Λυγιδάκης Ν, Λυσικάτος Ν, Συνοδινός ΦΝ. Στοματο-προσωποδακτυλικά (ΣΠΔ) σύνδρομα: Παρουσίαση περιστατικού ΣΠΔΣ τύπου Ι. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2010; 13: 43-68.

Synodinos PN, Polyzois I. Maxillary canine-first premolar transposition in the permanent dentition. Treatment considerations and report of a clinical case. Journal of the Irish Dental Association 2010; 56: 264-7.

 

 

2011

 

Βασιλάκου Ν, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη ΕΝ, Συνοδινός ΦΝ. Οδοντική υπεραριθμία στη νεογιλή και στη μόνιμη οδοντοφυΐα. Σύγχρονες απόψεις στην αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος.

Papagrigorakis MJ, Synodinos PN, Antoniadis A, Maravelakis E, Toulas P, Nilsson O, Baziotopoulou-Valavani E. Facial reconstruction of an  11-year-old female resident of 430 B.C. Athens. Angle Orthodontist 2011; 81: 171-9.

 


2012

 

Papagrigorakis MJ, Karamolegou M, Vilos G, Apostolidis C,  Karamesinis K, PN Synodinos PN. Auriculo-condylar syndrome: Diagnosis, Treatment and Family History of a Case. Angle Orthodοntist 2012; 82: 556-64.

Συνοδινός ΦΝ, Αμφιλοχίου Α, Λασιθιωτάκης Δ, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Διαδικασία εφαρμογής ενδοστοματικών προθεμάτων/ λειτουργικών ορθοδοντικών μηχανημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. Οδοντιατρικός κόσμος 2012; 1:18-23.

Papagrigorakis MJ, Karamesinis K, Daliouris K, Kousoulis A, Synodinos PN, Hatziantoniou D. Paleopathological findings in radiographs of ancient and modern Greek skulls.  Skeletal Radiology 2012; 41(12): 1605-11.

 

2013

Papagrigorakis MJ, Toulas P, Tsilivakos MG, Kousoulis AA, Skorda D, Orfanidis G, Synodinos PN. Neurosurgery during the Bronze Age: A Skull Trepanation in 1900 BC Greece. World Neurosurgery 2013; 12: (accepted for publication).

 

Συνοδινός ΦΝ, Κουιμτζής Θ, Πολυζώη ΕΝ, Τσούνης Α, Ιγγλέζος Ε. Υπεράριθμα δόντια ως αιτιολογικός παράγοντας ορθοδοντικών προβλημάτων. Μέρος Ι. Δεδομένα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Το περιοδικό του ΟΣΑ 2013; 111: 17-24.