Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Κεφάλαια βιβλίων
Κεφάλαια βιβλίων

Papagrigorakis MI, Yapijakis C, Synodinos PN. Typhoid Fever Epidemic in Ancient Athens. In: Raoult D, Drancourt M, eds, Paleomicrobiology- Past Human Infections. Springer, 2008.
Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή της διάγνωσης και της θεραπείας των διαταραχών αναπνοής στον ύπνο. Στο: Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Άπνοια ύπνου και Οδοντιατρική, Ιατρικές εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2010.
Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Ο ρόλος του οδοντιάτρου και του ειδικού ορθοδοντικού στη διάγνωση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Στο: Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Άπνοια ύπνου και Οδοντιατρική, Ιατρικές εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2010.
Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Εφαρμογή ενδοστοματικών κινητών μηχανημάτων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Στο: Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Άπνοια ύπνου και Οδοντιατρική. Ιατρικές εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2010.
Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Σχέση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο και της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Στο: Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Άπνοια ύπνου και Οδοντιατρική. Ιατρικές εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2010.
Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία ως διαγνωστικό μέσο των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο. Στο: Παπαγρηγοράκης ΜΙ, Συνοδινός ΦΝ. Άπνοια ύπνου και Οδοντιατρική. Ιατρικές εκδόσεις
Παρισιάνος, Αθήνα 2010.