Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
Ορθοδοντική ανωμαλία ΙΙης Τάξης 1ης κατηγορίας Ορθοδοντική ανωμαλία ΙΙης Τάξης 1ης κατηγορίας με έντονο συνωστισμό δοντιών.
Έγκλειστος κυνόδοντας άνω γνάθου Η έγκλειση του κυνόδοντα της άνω γνάθου οφείλεται σε έλλειψη χώρου στο οδοντικό τόξο, σε κληρονομικούς παράγοντες ή στη δυσμενή φορά ανατολής του. Σε πολλές περιπτώσεις ο νεογιλός προκάτοχός μπορεί να παραμείνει στη θέση του για αρκετά χρόνια. Η πρόγνωση ανατολής του επιδεινώνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία όπου επιχειρείται η αντιμετώπισή του και η οποία περιλαμβάνει σχεδόν πάντοτε την εφαρμογή ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών για την ορθοδοντικά υποβοηθούμενη έλξη του εγκλείστου μετά από τη χειρουργική αποκάλυψή του.
Ετεροτοπία κυνόδοντα άνω γνάθου Ετερότοπος χαρακτηρίζεται ο κυνόδοντας όταν ανατέλει στη θέση άλλου δοντιού. Στη περίπτωση της εικόνας ο κυνόδοντας της άνω γνάθου ανατέλει στη θέση του πρώτου προγομφίου ο οποίος ωθείται σε προσθιέστερη θέση
Έκτοπος προγόμφιος άνω γνάθου Η έκτοπη θέση του προγόμφιου της άνω γνάθου οφείλεται στην έλλειψη χώρου στο οδοντικό τόξο
Έγκλειστος προγόμφιος κάτω γνάθου Η αποκατάσταση της φυσιολογικής διεύθυνσης ανατολής του έγκλειστου προγόμφιου της κάτω γνάθου προϋποθέτει την ορθοδοντικά υποβοηθούμενη έλξη του μετά από τη χειρουργική αποκάλυψή του. Η απλή εξαγωγή του νεογιλού δοντιού σε συνδυασμό με τη διατήρηση του χώρου του δεν μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή.
Διδυμία και σύντηξη δοντιών Η διδυμία και η σύνηξη δοντιών παρατηρείται σχετικά σπάνια. Χρειάζεται τον διαχωρισμό των δοντιών συχνά σε συνδυασμό με ενδοδοντική θεραπεία τους
0 σύνολο στοιχείων