Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Πότε είναι αναγκαία η ορθοδοντική θεραπεία;
Πότε είναι αναγκαία η ορθοδοντική θεραπεία;


Πότε είναι απαραίτητα τα σιδεράκια; Είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα;
Το συχνότερο κίνητρο για να συμβουλευθεί κανείς τον ορθοδοντικό είναι ασφαλώς η αισθητική των δοντιών και ιδιαίτερα εκείνων που αποκαλύπτονται στο χαμόγελο. Τα «στραβά δόντια» ιδιαίτερα της πρόσθιας περιοχής του στόματος καθίστανται αμέσως αντιληπτά ως πρόβλημα που χρειάζεται να αντιμετωπισθεί.
Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο συνωστισμός των δοντιών, η έλλειψη χώρου
για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών στην οστική τους βάση, ή αραιοδοντία και η έλλειψη δοντιών.
Επιπλέον, σκελετικά ορθοδοντικά προβλήματα όπως είναι ο προγναθισμός, ο οπισθογναθισμός, η στενή γνάθος και η ασυμμετρία του σκελετού του προσώπου μπορούν να δημιουργούν προβλήματα αισθητικής του προσώπου αλλά και να συμβάλλουν στην εκδήλωση σημαντικών λειτουργικών προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος και ακόμα να επηρεάζουν δυσμενώς τόσο τη στοματική
αλλά και τη γενική και την ψυχική υγεία.

Η μάσηση, η κατάποση, η φώνηση και η αναπνοή μπορούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ωφεληθούν από την ορθοδοντική-ορθοπαιδική αποκατάσταση της αρμονίας του σκελετού του προσώπου. Σε κάθε περίπτωση η ορθοδοντική διόρθωση της θέσης και της σχέσης των δοντιών και των γνάθων εξασφαλίζει την καλύτερη κατανομή των λειτουργικών δυνάμεων στα δόντια, διευκολύνει την υγιεινή τους,
βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του ασθενούς
και αποτελεί εγγύηση για μια υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής.
                                                                                                                                      
                               Η εικόνα περιγράφει τις βαθμίδες (κλίμακας 1-10)  
                                   της  παραμέτρου αισθητικής των δοντιών του  
                                 δείκτη ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία ΙΟΤΝ