Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό
Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό
Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνει η πρώτη εξέταση από ένα ορθοδοντικό;
Σε κάθε περίπτωση, η διάγνωση των ορθοδοντικών προβλημάτων πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν
και μάλιστα πριν ακόμη εμφανιστούν όλα τα μόνιμα δόντια στο στόμα, ώστε οι επιλογές για
την εφαρμογή της κατάλληλης ορθοδοντικής θεραπείας στον κατάλληλο χρόνο να είναι περισσότερες.
Έτσι, η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό καλό θα είναι να πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία, ακόμη και αν το υπάρχον πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι σημαντικό.
Γενικά, σχετικά καλή ηλικία για την έγκαιρη διάγνωση των περισσοτέρων μορφών ορθοδοντικών προβλημάτων θεωρείται
ότι αποτελεί η ηλικία των 8 ετών στα αγόρια και των 7 ετών στα κορίτσια.
Αν βέβαια παρατηρηθεί κάποιο άλλο προφανές πρόβλημα (που μπορεί να οφείλεται στην παραμονή κάποιας βλαβερής στοματικής συνήθειας όπως π.χ. ο θηλασμός των δακτύλων ή να αφορά στην καθυστέρηση εμφάνισης κάποιων μονίμων δοντιών ή σε κακή σχέση των γνάθων) η επίσκεψη στον ορθοδοντικό είναι επιβεβλημένη ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες.
Μετά από την ηλικία αυτή, στις περιπτώσεις όπου δεν κριθεί αναγκαία η άμεση έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας, χρειάζεται επανεξέταση μία φορά τον χρόνο για να επαναξιολογηθεί η πρόοδος της ανάπτυξης των δοντιών και του προσώπου και να διαγνωσθούν έγκαιρα τυχόν νέα ορθοδοντικά προβλήματα που έχουν προκύψει και χρειάζονται αντιμετώπιση.Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να βάλει ένα παιδί σιδεράκια;
Υπάρχει όριο ηλικίας στην ορθοδοντική θεραπεία;
Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας πέραν του οποίου να μην είναι δυνατή η εφαρμογή της κατάλληλης κατά περίπτωση ορθοδοντικής θεραπείας. Συνήθως η ορθοδοντική θεραπεία με σιδεράκια ξεκινά στην ηλικία μεταξύ 9-14 ετών. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις όπου η πρώιμη έναρξη της ορθοδοντικής μπορεί να βοηθήσει, ιδιαίτερα όπου το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δόντια αλλά στο σκελετό του προσώπου που τα υποστηρίζει, δηλαδή στα οστά των γνάθων.
Στις περιπτώσεις αυτές η πρώτη φάση της θεραπείας που περιλαμβάνει την έγκαιρη και εύκαιρη εφαρμογή των κατάλληλων λειτουργικών ορθοδοντικών μηχανημάτων (που συνήθως είναι κινητά) μπορεί, εφ’ όσον η ανάπτυξη του σκελετού του προσώπου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, να δράσει με ορθοπαιδικό τρόπο καθοδηγώντας την αύξηση των γνάθων προς την φυσιολογική κατεύθυνση, εξουδετερώνοντας την παρατηρούμενη δυσαρμονία και εξασφαλίζοντας την αρμονική περαιτέρω ανάπτυξη του σκελετού του προσώπου. Σε δεύτερο χρόνο και αφού έχουν εμφανισθεί τα περισσότερα μόνιμα δόντια η εφαρμογή των ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών θα ολοκληρώσει τη θεραπεία διορθώνοντας ορθοδοντικά προβλήματα που παραμένουν και τελειοποιήσει τις θέσεις και τις σχέσεις των δοντιών.