Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας
Διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας

Πόσο διαρκεί συνήθως η θεραπεία; Σε ποιες περιπτώσεις διαρκεί περισσότερο;
Η ενεργός ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς –σιδεράκια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, συχνότερα διαρκεί από 1,5 μέχρι 2,5 χρόνια. Σπάνια διαρκεί λιγότερο από 1 χρόνο και μόνο σε περιπτώσεις εντοπισμένων ορθοδοντικών προβλημάτων ή συμβιβασμών στους θεραπευτικούς στόχους. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις σκελετικών ορθοδοντικών ανωμαλιών όπου πριν τοποθετηθούν τα σιδεράκια στα δόντια χρειάζεται να προηγηθεί μία πρώτη φάση ορθοδοντικής με την εφαρμογή κινητών ορθοδοντικών μηχανημάτων σε νεαρότερη ηλικία και η οποία συνήθως διαρκεί από 6 μήνες μέχρι 1,5 χρόνο. Στην πρώτη φάση της θεραπείας διορθώνεται το σκελετικό πρόβλημα ενώ στη δεύτερη διορθώνονται τα προβλήματα των θέσεων και των σχέσεων των δοντιών. Στις περιπτώσεις αυτές, μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης της ορθοδοντικής συνήθως μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα της τάξεως του 1 μέχρι 1,5 χρόνου ώσπου να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της μόνιμης οδοντοφυΐας. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά από την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής και την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών ακολουθεί η φάση της διατήρησης και παρακολούθησης του αποτελέσματος η οποία μπορεί να διαρκεί πολλά χρόνια μέχρι και ισόβια.Κάθε πότε πρέπει να επισκέπτεται ο ασθενής τον ορθοδοντικό;
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της ορθοδοντικής θεραπείας οι επισκέψεις επαναλαμβάνονται κάθε 3-6 εβδομάδες. Σε περιπτώσεις πρώιμης έναρξης της ορθοδοντικής θεραπείας και η οποία συνήθως περιλαμβάνει την εφαρμογή κινητών ορθοδοντικών μηχανημάτων σε πολύ μικρή ηλικία συνήθως μεσολαβεί ένα διάστημα της τάξεως των 1-2 ετών όπου αναμένεται η ολοκλήρωση της μόνιμης οδοντοφυΐας για να ακολουθήσει η φάση εφαρμογής ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών. Στο στάδιο αυτό οι διαδοχικές επισκέψεις μπορούν να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Μετά από την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας ακολουθεί το μακροχρόνιο στάδιο της διατήρησης του αποτελέσματός της που επιστημονικά ονομάζεται συγκράτηση και στο οποίο οι επισκέψεις παρακολούθησης και ελέγχου μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε 3-6 μήνες.