Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Έγκλειστος κυνόδοντας άνω γνάθου
Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
Η έγκλειση του κυνόδοντα της άνω γνάθου οφείλεται σε έλλειψη χώρου στο οδοντικό τόξο, σε κληρονομικούς παράγοντες ή στη δυσμενή φορά ανατολής του. Σε πολλές περιπτώσεις ο νεογιλός προκάτοχός μπορεί να παραμείνει στη θέση του για αρκετά χρόνια. Η πρόγνωση ανατολής του επιδεινώνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία όπου επιχειρείται η αντιμετώπισή του και η οποία περιλαμβάνει σχεδόν πάντοτε την εφαρμογή ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών για την ορθοδοντικά υποβοηθούμενη έλξη του εγκλείστου μετά από τη χειρουργική αποκάλυψή του.
<< Όλες οι κατηγορίες
0 σύνολο στοιχείων