Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Διδυμία και σύντηξη δοντιών
Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
Η διδυμία και η σύνηξη δοντιών παρατηρείται σχετικά σπάνια. Χρειάζεται τον διαχωρισμό των δοντιών συχνά σε συνδυασμό με ενδοδοντική θεραπεία τους
<< Όλες οι κατηγορίες
0 σύνολο στοιχείων