Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Έκτοπος προγόμφιος άνω γνάθου
Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
Η έκτοπη θέση του προγόμφιου της άνω γνάθου οφείλεται στην έλλειψη χώρου στο οδοντικό τόξο
<< Όλες οι κατηγορίες
0 σύνολο στοιχείων