Φίλιππος Ν. Συνοδινός
Ορθοδοντικός
Ορθοδοντική ανωμαλία ΙΙης Τάξης 1ης κατηγορίας
Ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία
Ορθοδοντική ανωμαλία ΙΙης Τάξης 1ης κατηγορίας με έντονο συνωστισμό δοντιών.
<< Όλες οι κατηγορίες
0 σύνολο στοιχείων